17 december, 2008

Microkredietloket West Brabant

Persbericht

Breda 15 december 2008-12-17

Microkredietloket West Brabant officieel aangekondigd.

Na een jaar van voorbereiding door de stichting BrainZ, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij NV REWIN en de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland werd tijdens de eindejaarsreceptie, door de voorzitter van de KvK de heer C. Rutten, Microkredietloket West Brabant, met een startdatum begin januari 2009, officieel aangekondigd.

Het loket wordt gehuisvest in het Ondernemingshuis waar de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland en REWIN ook gehuisvest zijn. Stichting Microkredietloket West-Brabant zal tevens een loketfunctie gaan vervullen op de 6 grotere locaties in de regio.
Voor de overige 13 kleinere gemeenten is een aangepast programma ontwikkeld.

Microkredietloket West Brabant heeft een uitgebreide database met coaches uit diverse branches en werkt bovendien samen met een aantal grote HBO instellingen.
De communicatie en uitvoering ligt geheel in handen van de KvK Zuidwest-Nederland.

Waarom microfinanciering in West Brabant?
Relatief kleine kredietaanvragen zijn in verhouding te hoog tot de beperkte baten en het risico dat de banken lopen. Nogal eens zijn ondernemingsplannen onvoldoende kredietwaardig geschreven, worden ze onvoldoende vertrouwenwekkend gepresenteerd, of heeft de krediet aanvrager een verleden dat banken te weinig vertrouwen inboezemt. Zeker 20% van deze starters kan de droom wel verwezenlijken met behulp van een microkrediet.

Waar kun je microfinanciering krijgen?
Microkredietloket West Brabant verstrekt zelf geen kredieten. Het ministerie van Economische Zaken heeft een fonds opgericht waar (door)startende ondernemers met een goed onderbouwd ondernemingsplan een lening kunnen aanvragen.
Microkredietloket West Brabant coördineert deze aanvragen en begeleidt ondernemers tot en met de aanvraag (en ook daarna met behulp van coaching).
Aan de deelnemer wordt een bijdrage in de projectkosten gevraagd van € 150,-.

Meer informatie: www.microkredietloket.nl
Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland, kantoor Breda, T (076) 564 69 90.
Stichting BrainZ, kantoor Zevenbergen T (0168) 335 448
REWIN, kantoor Breda T.(076) 564 67 94

Geen opmerkingen: