19 december, 2008

Boekhouding stichtingen moet openbaar

Stichtingen moeten de buitenwereld meer inzicht geven in hun financiële huishouding. Dat is volgens staatssecretaris Albayrak van Justitie nodig om misbruik van stichtingen door criminelen te kunnen aanpakken. De staatssecretaris wil dat stichtingen jaarlijks hun balans publiceren, evenals een overzicht van de inkomsten en uitgaven. Ze heeft in een brief aan de Tweede Kamer voorgesteld stichtingen te verplichten deze gegevens in het openbare Handelsregister van de Kamer van Koophandel te deponeren. Kwetsbaar voor criminaliteit Nederland telt ongeveer 160.000 stichtingen. De overheid heeft weinig zicht op hun reilen en zeilen. 'Dit maakt de stichting kwetsbaar voor verschillende vormen van criminaliteit', aldus Albayrak. Ze noemt daarbij faillissements- en subsidiefraude, witwassen en ideologisch geïnspireerde criminaliteit. 'Zo kan een stichting een onschuldig ogend voorportaal zijn van een organisatie die terrorisme financiert of personen rekruteert voor illegale activiteiten vanuit een radicale doelstelling.' Meer zicht Staatssecretaris Albayrak heeft geen aanwijzingen dat er op grote schaal misbruik wordt gemaakt van stichtingen, maar vindt toch dat de overheid meer zicht moet krijgen op deze organisaties. De staatssecretaris wil het Burgerlijk Wetboek in 2009 aanpassen.

Geen opmerkingen: