30 december, 2008

Ben ik ff blij dat ik in West Brabant ben

Ondernemers in West-Brabant zijn het meest tevreden in de gemeenten Etten-Leur, Dongen en Oosterhout.
In de ranglijst van tevredenheid van ondernemers staan deze drie gemeenten in de top tien van Noord-Brabant, op respectievelijk de derde, zesde en negende plek met rapportcijfers van een 7,0 voor Etten-Leur, een 6,9 voor Dongen en een 6,8 voor Oosterhout. Moerdijk staat op de 48e plek met het cijfer 6,2.

Dit blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau HanzeConnect uit Groningen. Op initiatief van MKB-Nederland, het ministerie van Economische Zaken en de Kamer van Koophandel onderzocht HanzeConnect in 2008 hoe Nederlandse gemeenten gewaardeerd worden door het midden- en kleinbedrijf. In totaal hebben 15.537 ondernemers (die voldoen aan de MKB-criteria) hun medewerking verleend aan het landelijke onderzoek.

Aan de ondernemers is onder andere gevraagd welk rapportcijfer zij het ondernemersklimaat van de eigen gemeente geven. In Noord-Brabant staat Breda op de twintigste plek in de ranglijst van tevredenheid van de ondernemers (rapportcijfer 6,6) en Bergen op Zoom op de 41e plek (6,3).

Roosendaal scoort met een 5,3 veruit als de slechtste West-Brabantse gemeente. Alleen de ondernemers in Grave geven het ondernemersklimaat in hun gemeente een lager cijfer: een 5,1.

Het imago van de West-Brabantse gemeenten bij ondernemers van buiten de gemeente is over het algemeen vrij goed. Ondernemers van buitenaf zouden zich vooral graag vestigen in Breda: na Eindhoven de populairste Brabantse gemeente voor buitenstaanders. De gemeente Moerdijk neemt wat het imago betreft de zeventiende plaats in.

Op het gebied van beleid en de communicatie hierover scoort Breda ook als beste van de West-Brabantse gemeenten, met een derde plek op de Brabantse ranglijst.

Alle criteria bij elkaar opgeteld wordt de gemeente Werkendam door ondernemers in Noord-Brabant het meest gewaardeerd, met een totaalscore van 7,2. Op de landelijke ranglijst staat deze gemeente op de veertiende plaats.

Breda is met een 27e plaats op de landelijke lijst de MKB-vriendelijkste gemeente van West-Brabant. Moerdijk staat op de 43e plaats wat de totaalscore betreft.

Geen opmerkingen: