02 maart, 2010

Is de stekker er nu uit?

De toekomst van Microkredietloket is op dit moment van schrijven uitermate onzeker.
Vanaf januari hebben zich meer dan 120 mensen aangemeld voor een informatief gesprek over microkrediet en je zou dan toch moeten spreken van een succes! In 2009 zijn ruim 370 mensen langs gekomen om geïnformeerd te worden over microkrediet.
Toch is het te lastig gebleken om de financiering voor de komende drie jaar los te krijgen. De reden? Bezuiniging alom, toch ook een stuk onwetendheid, en bij sommigen twijfel over de noodzaak.
Gisteren heb ik afscheid genomen in Etten-Leur, vandaag zijn Oosterhout en Halderberge aan de beurt.
Er is nog een strohalm, het RpA. De kans dat dat lukt is minimaal. Maar dat is mijn inschatting.
Ik heb in ieder geval een nieuw pakket Bolsius kaarsen gekocht en hoop dat deze offerande de subsidie goden gunstig zal stemmen. You never know.
Keep you posted.

Geen opmerkingen: