05 maart, 2010

AU, dat doet pijn!

De gemeente Moerdijk moet volgend jaar 2,5 miljoen euro bezuinigen om tot een sluitende begroting te komen. Daarnaast wordt afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen de komende jaren een korting verwacht op de algemene uitkering van 2,5 tot 5 miljoen euro. De kaasschaaf waarmee tot nu toe twee miljoen euro werd bezuinigd moet daardoor vervangen worden door een vlijmscherp mes.
Burgemeester Wim Denie gaf daarmee donderdagmiddag aan dat de nieuwe gemeenteraad meteen een zware taak wacht om keuzes te maken. In twintig ambtelijke werkgroepen van de gemeente Moerdijk zijn diverse mogelijkheden en de consequenties daarvan in kaart gebracht. Deze bouwstenen krijgen de nieuwe raadsleden nog deze week aangeboden en zijn als openbaar stuk terug te vinden op de website van de gemeente.
De bouwstenen zijn een inschatting en vergen nader onderzoek en uitwerking. Met het oog op de kaders voor de begroting van 2011 kan de raad niet heel lang wachten met het doorhakken van knopen. De invoering van de bezuinigingen zal gefaseerd gebeuren.

Geen opmerkingen: