07 maart, 2010

Voor jezelf beginnen boven de vijftig: het kan zeker

Steeds meer vijftigplussers starten een eigen bedrijf, al dan niet vanwege de (dreigende) werkloosheid. Ook op oudere leeftijd kun je een bedrijfje beginnen Ook op oudere leeftijd kun je een bedrijfje beginnen. Prepensioen, vut en andere uittredingsregelingen, ze zijn ‘uit’. Wie kan, moet werken, en wel zo lang mogelijk.
Hoewel van de oudere beroepsbevolking (van 55 tot 65 jaar) nog altijd ruim de helft thuis zit, is de arbeidsparticipatie van ouderen de laatste jaren sterk toegenomen. Zo is die van 55- tot 59-jarigen in tien jaar tijd gestegen van 39 naar 55 procent.

Oudere starters
Het gros van deze (door)werkende ouderen wentelt zich in de rust en veiligheid van een baan met vast contract. Een groeiende groep gooit het echter over een andere boeg en kiest voor het zelfstandig ondernemerschap, zo schreef het blad Economisch Statistische Berichten (ESB) in oktober 2003.
Tussen 1994 en 1999 is het percentage startende ondernemers van 50 jaar of ouder met ruim eenderde gegroeid tot 11 procent van alle starters.

Ontevredenheid
Nog opmerkelijker dan de toename van het aantal oudere starters, is hun motivatie. Terwijl ‘de gemiddelde’ starter ontevredenheid met de huidige baan, maar ook de uitdaging, het eigen baas zijn en meer geld verdienen als beweegredenen noemt, zegt de oudere starter vaker uit nood te handelen.
Werkloosheid of de dreiging ervan is voor ruim 60 procent van de oudere ondernemers de aanleiding om een eigen bedrijf te beginnen.

Hoog opgeleid
Ondanks de negatieve motivatie doen de oudere ondernemers het niet slechter dan andere starters. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat oudere starters gemiddeld hoger zijn opgeleid dan hun jongere collega’s. Bovendien ondernemen ze vaker parttime en zijn ze voor hun levensonderhoud minder vaak volledig afhankelijk van hun bedrijf.
De auteurs van het ESB-artikel voorzien een verdere groei van het aantal oudere starters. Oorzaken: de vergrijzing, de herziening van het pensioenstelsel – door de overgang van eindloon naar middelloon verliezen werknemers bij de overstap naar een eigen zaak minder pensioen – en een positiever houding ten opzichte van ondernemen.
Ook de toenemende werkloosheid van de laatste tijd heeft vermoedelijk weer een aantal ouderen over de streep geholpen.
Elsevier.nl

Geen opmerkingen: