12 oktober, 2006

Ik word accountant!Accountants: veel loon, weinig privé

De toenemende vraag naar financiële experts zorgt voor stijgende salarissen. Uit het Accountancy Beloningsonderzoek 2006 blijkt dat vooral het salaris van openbaar accountants (de accountants die bij de accountantskantoren werken) het afgelopen jaar bovengemiddeld steeg. Bijna zestig procent kreeg er zes procent bij, een kwart zelfs elf procent of meer. Het gemiddelde startsalaris van een openbaar accountant ligt daarmee op € 22.000 per jaar. Wie het vijf jaar volhoudt, verdient tegen die tijd maximaal € 55.000.

Een minder gunstig gevolg van de schaarste is de stijging van het aantal overuren. Meer dan zestig procent van de medewerkers bij grote accountancykantoren maakt wekelijks zes tot zestien over-uren. Bijna dertig procent van de openbaar accountants is ontevreden over de balans tussen werk en privé, versus acht en elf procent bij de overheid en in het bedrijfsleven.

De tekorten lijken hun weerslag te hebben op het aantal inschrijvingen voor de studie. Na een aantal stabiele jaren steeg volgens een peiling van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Registeraccountants zowel de instroom van studenten aan universitaire als hbo-accountancytopleidingen. Volgens Algemeen directeur Gert Smit nog niet meteen reden om te juichen: ‘Ruim de helft van de accountancykantoren geeft aan meer personeel te willen aannemen en deze stijging van studenten is nog niet voldoende om daaraan te voldoen’

Door Stephanie Bakker / dinsdag 10 oktober 2006
Intermediar

Geen opmerkingen: