16 februari, 2007

Nieuwe kenteken


Verboden lettercombinaties in nieuwe kenteken

Door de komst van de nieuwe kentekencombinatie is de kans groter op ongewenste woordvorming. Het nieuwe kenteken (12 - ABC - 3) heeft namelijk drie opeenvolgende letters in het kenteken. Daarom komen er geen klinkers in het kenteken. Een aantal maatschappelijk onaanvaardbare lettercombinaties is op voorhand uitgesloten.

Met de introductie van de kentekenplaat voor brom- en snorfietsen in 2005 verschenen de eerste platen met de nieuwe kentekencombinatie. Een combinatie van drie letters levert een groter risico op ongewenste woorden of lettercombinaties. Alles uitsluiten kan er bovendien toe leiden dat het aantal ongebruikte kentekencombinaties te groot wordt. De uitsluiting is daarom beperkt tot enkele lettercombinaties die maatschappelijk onaanvaardbaar zijn: GVD, NSB, TBS, LYK, SS en SD.

Als in de toekomst een maatschappelijk niet gewenste en nu nog onbekende combinatie ontstaat, kan de RDW die alsnog uitsluiten. Voorwaarde is dat deze combinatie nog niet eerder is uitgebracht.

Geen opmerkingen: