29 mei, 2008

MOERDIJK

De 160 hectare braakliggende grond van Shell op industrieterrein Moerdijk wordt vrijwel zeker volgende maand verkocht aan het Havenschap Moerdijk.Dat speelt de grond direct weer door naar de provincie Noord-Brabant die als geldschieter optreedt voor de miljoenentransactie. Het havenschap zegt onvoldoende geld in kas te hebben om zelfstandig de gronden te kunnen verwerven. Daarna zullen de gronden beetjebij beetje worden teruggeleverd aan het havenschap. De fracties in Provinciale Staten moeten nog wel instemmen met het voornemen van Gedeputeerde Staten. Over het bedrag waarmee de verkoop gemoeid is, is niets bekend. De gemeente Moerdijk is groot voorstander van de aankoop van de gronden om sterker te staan tegenover het Rotterdamse havenbedrijf. Daarvan gaat al langer het gerucht dat dit, vanwege het feit dat er op de Maasvlakte geen plaats meer is voor nieuwe bedrijven, het industrieterrein op Moerdijk wil kopen.

Geen opmerkingen: