22 augustus, 2006

Lezens"V"aardig 2

Pensioen straks ‘geen probleem’

Van onze redactie economie

Dinsdag 22 augustus 2006 - HEERLEN – Het Nederlandse pensioenstelsel kan de toenemende vergrijzing wel aan. De pensioenvoorziening van 625 miljard euro is groot genoeg om de toezeggingen na te komen, zonder dat belastingen of premies omhoog moeten.Er zijn dan ook geen grootscheepse hervormingen van het pensioenstelsel nodig. Dit stelt het ambtenarenpensioenfonds ABP. Het keert zich tegen voorstellen om de pensioenleeftijd te verhogen of om de hoogte van de pensioenen af te toppen.De AOW-lasten van de naderende vergrijzing kunnen worden betaald uit de belastingen die de grotere groep gepensioneerden straks gaan betalen over hun gestegen pensioenen, zegt het ABP, de grootste pensioenverzekeraar van Europa. In een position paper, bedoeld voor politici, neemt het ABP nadrukkelijk afstand van een rapport van het Centraal Planbureau (CPB). Daarin wordt geconcludeerd dat ingrepen in de AOW noodzakelijk zijn, wil deze regeling over enkele jaren betaalbaar blijven.Het ABP ziet de toekomst helemaal niet zo somber in. De pensioenfondsen hebben al rekening gehouden met de komende vergrijzing: er is al 625 miljard opzij gelegd. De rekenmeesters van het kabinet, die van het CPB, zijn somberder gestemd. Zij gaan ervan uit dat de overheid in vier jaar 15 miljard moet bezuinigen, vanwege stijgende kosten van de AOW en de zorg. In 2011 ontstaat dan een overschot op de rijksbegroting waarmee de vergrijzingslasten de jaren daarna kunnen worden betaald. Om dat bedrag te bereiken, moet de hypotheekrente-aftrek op enige manier worden beperkt en is ‘fiscalisering’ van de AOW noodzakelijk: ook gepensioneerden gaan meebetalen aan het AOW-basispensioen. In het beleidsdocument praat het ABP uitsluitend over pensioenen. „Daar hebben wij verstand van“, aldus een woordvoerder. De conclusie is: als de overheidsfinanciën al onder druk staan, komt dat niet door de pensioenlasten die op ons af komen. Blijf dus af van de 65 jaar, en doe geen drastische dingen met de AOW. In een reactie laat het CPB weten vast te houden aan de eigen veronderstellingen. „Het ABP kijkt, terecht, alleen naar de pensioenen. Maar de vergrijzingsproblematiek is veel groter“, aldus een woordvoerder.

bndestem 220806

Geen opmerkingen: