19 maart, 2008

Bedrijfsbehoefte in Moerdijk in kaart gebracht

Het Industrieterrein Moerdijk, van nationale allure, is de beeldbepalende factor als het gaat om de economische activiteit in de gemeente Moerdijk. Toch gebeurt er meer. Veel meer. Op industrieterrein Dintelmond, in de agrarische sector en niet op de laatste plaats in en om de kernen. Met die bedrijvigheid is iets geks aan de hand, zo signaleert de beleidsnota economie. Voor bestaande bedrijven in de kernen die willen uitbreiden, is geen vierkante meter meer te vergeven, laat staan voor mensen die iets nieuws willen beginnen. De nota constateert heel nuchter dat dat tekort nog wel even zal bestaan omdat voor de ontwikkeling van een nieuw bedrijfsterrein gezien de procedures met een termijn van zeven tot negen jaar wordt gerekend.Bovendien is op geen enkele manier duidelijk welke ruimtelijke behoefte er leeft.Wat allemaal niet wil zeggen dat die lokale bedrijvigheid een onderschoven kind is in de nota. Eveline Riedé, adviseur economie bij de gemeente Moerdijk: "Lokale bedrijvigheid is van groot belang. Als brenger van de werkgelegenheid en dynamiek. En wat denk je van de invloed op de leefbaarheid. Het lokale bedrijfsleven is de belangrijkste sponsor van lokale evenementen."Haar collega Maikel Gijzen: "We gaan die behoefte aan vestigingsmogelijkheden onderzoeken. Daarbij kijken we vooral naar de kwaliteitswensen van de ondernemers en naar een goede inpassing in de omgeving. Uitgangspunt is dat het juiste bedrijf op de juiste plaats komt. Voor een botenbedrijf zul je eerder een plekje zoeken in Willemstad dan voor een bedrijf dat geen relatie heeft met de watersport. Gaandeweg ontwikkelen we zo voor onszelf een goede instrumentenkist."Zo'n kist heeft de gemeente Moerdijk hard nodig, denkt Gijzen: "Als een ambachtelijk bedrijfje een uitbreidingsslag wil maken en wil verkassen beschikken wij nog niet over goede kaders om een afweging te kunnen maken."Gijzen denkt dat de gemeente Moerdijk niet te veel last hoeft te hebben van een recente opvatting van het provinciebestuur van Noord-Brabant dat het voorlopig maar eens even afgelopen moet zijn met de ontwikkeling van lokale bedrijfsterreinen. Niks nieuws beginnen voordat de bestaande voorraad elders is opgesoupeerd, zo luidt het provincilae adagium.Reactie van Gijzen: "Dat is een landelijke monitor die door de provincie is doorvertaald naar gemeentelijk niveau. Daarbij is alleen gelet op kwantitatieve aspecten en niet op kwalitatieve. Het is met een nationale bril op moeilijk in te schatten hoe de behoeften lokaal liggen."
Voorzitter Anton van Eck van de Moerdijkse afdeling van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging, vindt het een goede zaak dat er nu snel een onderzoek komt naar de behoefte aan lokale be- drijfsterreinen: "Er ligt wel een onderzoek van de Kamer van Koophandel, maar dat is niet heel erg recent. Dat moet nodig eens over gedaan worden."
Een beetje cynisch constateert de ondernemer Van Eck dat er 'in elk geval' behoefte is aan vier hectare bedrijfsterrein. Zo groot is namelijk het bedrijfsterrein Huizersdijk in Zevenbergen, waarop zijn bedrijf Red River-Van Eck staat. De gemeente Moerdijk wil dat bedrijfsterrein slopen om ruimte te maken voor woningen.Met de pet van BZW-voorzitter op focust Anton van Eck vooral op bedrijventerrein Dintelmond. Lang is er sprake van geweest dat Dintelmond zou gaan uitbreiden, maar dat moet Van Eck nog zien gebeuren.Hij zegt: "In de nabijgelegen polder Sabina strijden nu drie tegenstrijdige belangen om de voorrang. Er ligt het diee om in die polder recreatieve voorzieningen te scheppen op en rond Fort Sabina. Tegelijk ligt er ook nog het plan om er een windmolenpark te realiseren. Tel daarbij op het uitbreidingsplan van Dintelmond en je hebt genoeg voer voor discussie. kees.denexter-bndestem

Geen opmerkingen: