07 maart, 2008

Meestal, maar niet altijd, ben ik geraakt door informatie die ik zo her en der van het internet pluk. Mijn belangstelling gaat dan meestal uit naar lokale informatie, dingen die mijn directe leefwereld raken, hockey in al zijn facetten, (meer specifiek HCZ en jeugdzaken) en zeker niet in de laatste plaats new business development. Een groot woord voor al die zaken die te maken hebben met het opzetten van nieuwe activiteiten en helpen van mensen, bedrijven, verenigingen, stichtingen, noem maar op.
Dat laatste resulteert hopelijk in het opzetten van de SMWB. Samen met, in eerste instantie, twee andere partners (RABO en REWIN), zijn we enthousiast van start gegaan en als de tekenen ons niet bedriegen kunnen we met een vierde (en misschien zelfs een vijfde) partner in april beginnen met de concretisering.
De jeugdzaken bij de KNHB lopen goed, beetje meer werk dan ik dacht, maar wel te handelen.
Nieuw is ook de bemoeienis met het WSP, dat door 4 gemeenten, het CWI en het UWV wordt opgezet. Samen met nog 5 andere vertegenwoordigers vormen we een klankbordgroep.
De OVZ is ook zo'n activiteit die steeds meer professionele vormen gaat aannemen. De ondernemersvereniging houdt voor het eerst een officiële ALV. De financiële situatie t.o.v. 2006 is stukken verbeterd en met de revenuen van de Glasverzekering zal ook 2008 (als we de uitgaven een beetje in de hand houden) zonder verlies afgesloten kunnen worden.
Wat verder nog?
Wekelijks 3 websites onderhouden, daarbij nog voor de hockey iedere week de 7Klap en maandelijks voor de accountant en de OVZ een nieuwsbrief maken en versturen houdt je lekker bezig.
Dat ZIN-IN-ZEVENBERGEN nr. 4 nu al bij Senefelder ligt en voor de Pasen op de mat valt vervult mij met enige trots. Samen met Ronald, Ron en de twee dames hebben we er als redactie weer veel tijd in gestoken.
Tja, The Eagle is still flying high.

Geen opmerkingen: