11 maart, 2008

Hoofdklassers stemmen in met regulering transfers

De hockeyclubs uit de Rabo Hoofdklasse hebben ingestemd met de voorstellen van een commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de hoofdklasse clubs en de hockeybond (KNHB). Deze commissie heeft een advies uitgebracht voor een regulerend beleid in de Hoofdklasse. De perikelen rondom de transfers van vorig jaar heeft de KNHB doen besluiten om met de clubs een beleid vast te stellen om zo een eerlijke competitie te kunnen behouden en de goede naam van de competitie te kunnen waarborgen. De nieuwe regels gelden vanaf 2009. Aankomend competitieseizoen wordt als proef- en overgangsjaar gebruikt.

Waar voorheen de transfers van hockeyers, spelend in de hoofdklasse, een zaak van de clubs was, is afgesproken dat de transfers onder controle van de hockeybond komen. Indien spelers van de ene hoofdklasse club willen overstappen naar een andere hoofdklasse club kan dat in een officiële transferperiode, van 1 juni tot 1 september. De speler kan in die periode het transferverzoek bij de KNHB indienen, voorzien van de handtekeningen van de huidige club, de nieuwe club en de speler. Voor het oplossen van eventuele geschillen wil de bond een nieuw orgaan opzetten. Geschillen moeten in de toekomst beslecht worden door een arbitragecommissie zoals die bij de voetbalbond al bestaat.

Voor de start van het nieuwe competitieseizoen moeten de clubs hun spelerslijsten overhandigen bij de bond. Deze lijst blijft bestaan uit 22 spelers. De eerste achttien van de selectie worden officieel geregistreerd. Deze 18 spelers moeten in het bezit zijn van een spelerscontract waarvan de KNHB een kopie ontvangt. Het spelerscontract kan een arbeidscontract zijn, maar ook bijvoorbeeld een vrijwilligerscontract of lidmaatschapsverhouding. Spelers in het bezit van een arbeidsovereenkomst moeten bij de eerste 18 vermeld worden. De overige vier spelers op de lijst zijn algemene reserve spelers.

Geen opmerkingen: