19 maart, 2008

Inwoners Moerdijk moeten meer bewegen

Inwoners van de gemeente Moerdijk, ouderen en vooral jongeren, moeten meer gaan bewegen. Dat is de inzet van het nieuwe Beleidsplan Sport dat het college dit jaar wil maken.
Hiertoe roept het burgers en betrokken (sport)instellingen op hun ideeën te ventileren. Dat kan in de beeldvormende vergadering die de gemeente in juni zal houden over het sport- en accommodatiebeleid.
"Sporten moet voor de jeugd belangrijker worden dan chatten en Hyves. Jongeren zitten te lang achter de computer", vat wethouder Wil Vissers de doelstelling van het college samen. Volgens haar maken tal van landelijke onderzoeken duidelijk dat de jeugd niet genoeg beweegt. "Dat leidt onder meer tot overgewicht en tal van andere gezondheidsproblemen, niet alleen bij jongeren maar ook bij ouderen", weet Vissers. Omdat de gemeente Moerdijk in dit opzicht niet afwijkt van het landelijk beeld, wil het college een extra inspanning doen. "We moeten investeren om met name de jeugd aan het bewegen te krijgen. "Deze wens maakt onderdeel uit van het uit 2006 stammende collegewerkprogramma. Daarin staat dat 'bewegen onontbeerlijk is voor de gezondheid' en ook dat het 'een belangrijke maatschappelijke functie en betekenis heeft'.
"Het gevarieerde sportaanbod moet in de toekomst nauw op de vraag aansluiten", licht Vissers verder uit. De gulden regel die het college daarbij hanteert, is dat elke Moerdijkse woonkern minimaal één sportaccommodatie heeft die meerdere functies vervult. "Wat dat betreft ziet het er dus al prima uit in de gemeente", oordeelt de wethouder. Het college wil nu vooral weten wat de wensen zijn van de inwoners op het gebied van sport om daarmee het beleid meer zelf te gaan sturen. "Hoe denken zij dat we de mensen het best aan het bewegen kunnen krijgen." Eén idee is om een sportpas in te stellen waarmee inwoners kennis kunnen maken met diverse sporten. Gelijk met het sportbeleid neemt de gemeente dit jaar ook het nauw daarmee samenhangende accommodatiebeleid onder de loep. Later komt er ook een visie op spel- en speelruimtes.

Geen opmerkingen: