03 september, 2008

'Kippenstrontcentrale' verwarmt 90.000 huishoudens

De Biomassacentrale Moerdijk levert elektriciteit aan ongeveer negentigduizend huishoudens. Daarmee is het de grootste energiecentrale ter wereld waar kippenmest als grondstof wordt gebruikt, zegt een woordvoerder van energiebedrijf Delta. Minister van Landbouw Gerda Verburg (CDA) was woensdag aanwezig bij de opening van de Zeeuwse centrale.

In totaal produceren Nederlandse pluimveehouders per jaar 1,2 miljoen ton kippenstront. Een derde daarvan wordt gebruikt als mest, de overige achthonderdduizend ton is afval.

De Biomassacentrale Moerdijk gaat meer dan de helft van de mest die normaal wordt afgevoerd als afval, 440 duizend ton, omzetten in elektriciteit. De as die overblijft na de verbranding wordt hergebruikt en verkocht als grondstof voor kunstmest.
De centrale in Moerdijk pakt ook het mestoverschot aan. Een derde van alle kippenmest in Nederland wordt er verbrand. Moerdijk heeft de eerste centrale op het vasteland van Europa die energie uit kippenmest gaat opwekken.

De centrale stoot bij het opwekken van elektriciteit nauwelijks broeikasgassen uit. Er is wel uitstoot, maar die hoeveelheid staat gelijk aan de hoeveelheid die vrijkomt als de mest over het land wordt uitgestrooid. In de toekomst produceert de centrale helemaal broeikasgasvrij. Een bedrijf in de buurt kan het broeikasgas gebruiken voor de productie van papier. Een woordvoerder van Delta kan nog niet zeggen wanneer de eerste broeikasgasvrije stroom wordt geproduceerd.

De elektriciteitscentrale van 36,5 megawatt draait op gedroogde kippenmest. Energiebedrijf Delta neemt de stroom af. 

Iedere dag komen er vijftig tot zestig kiepwagens of containers met kippenmest aan in Moerdijk, vertelt project manager ing. Freddy Meesters (42). Een vrachtwagen bevat zo’n dertig ton kippenmest . De Biomassacentrale (BMC) krijgt aan de poort 7,50 euro voor elke ton, die anders over het land uitgereden zou worden. De droge mest wordt in bunkers gestort, gemengd en verbrand om een stoomturbine met generator aan te drijven De turbine draait 24 uur per dag en gaat jaarlijks 270 miljoen kilowattuur aan elektriciteit leveren, genoeg voor alle huizen in een stad als Groningen (ongeveer tachtigduizend huishoudens).
 
De bouw van de centrale begon in augustus 2006. In april van dit jaar startte het proefdraaien en afgelopen woensdag opende minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid de biomassacentrale.
 
Delta, leverancier van elektriciteit, gas en diensten (telefonie en internet), is met vijftig procent de grootste aandeelhouder. Aannemer AE&E en land- en tuinbouworganisaties ZLTO en DEP bezitten de andere helft van de aandelen. De Oostenrijkse aannemer AE&E was samen met de elektrotechnische multinational Siemens aannemer van het project dat honderdvijftig miljoen euro kostte.
 
Dit bedrag moet in tien jaar zijn terugverdiend, inclusief een redelijk rendement, vertelt civiel ingenieur Meesters. De kilowattuurprijs ligt tussen de vijftien en twintig cent, vergelijkbaar met de kostprijs van elektriciteit van een windpark op zee. Elektriciteit van een kolencentrale kost zes cent per kilowattuur. BMC komt in aanmerking voor een MEP-subsidie (Milieukwaliteit ElektriciteitsProductie) van 9,7 cent per kilowattuur. Deze exploitatiesubsidie, in combinatie de inkomsten uit het afnemen van de mest, zorgt er voor dat de investering rendabel is.
 
Een kleine zevenhonderd boeren leveren jaarlijks 440.000 ton aan uitwerpselen. Dit is een derde van de totale productie van de 27 miljoen leghennen en 44 miljoen vleeskuikens die Nederland telt.
 
De centrale kan als CO2-neutraal worden aangemerkt, omdat de koolstofdioxide die de schoorsteen van de centrale verlaat, aan de atmosfeer onttrokken is door het gewas dat de kippen eten.
 
In de toekomst wil BMC Moerdijk de rookgassen leveren aan zijn buurman in Moerdijk, de papiergrondstoffenfabrikant Omya. In deze fabriek wordt CO2 gebonden door calciumoxide (CaO) tot calciumcarbonaat (CaCO3) dat dient als grondstof voor papier. 

Klanten gaan volgens Delta niets extra's betalen voor de groene stroom uit de centrale.

Geen opmerkingen: