17 september, 2008

PRINSJESDAG 2008 - SPECIAL

De belangrijkste voorstellen voor 2009 op een rij

1-Bevriezing zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek wordt in 2009 niet geïndexeerd. Dit is het tweede jaar op rij dat er geen of geen volledige indexatie plaatsvindt.

2-MKB-winstvrijstelling verhoogd
Ondernemers voor de inkomstenbelasting die winst maken hoeven volgend jaar over 10,7% van de belastbare winst geen belasting te betalen. Dit jaar bedraagt de MKB-winstvrijstelling nog 10%. Het effect van deze verhoging is zeer beperkt. Per 1.000 euro belastbare winst is het maximaal te behalen voordeel ongeveer 3,50 euro.

Om voor de MKB-winstvrijstelling in aanmerking te komen moet zijn voldaan aan het urencriterium (1.225 uur). Het kabinet presenteert bij het belastingplan 2009 wel denkrichtingen over het laten vervallen van het urencriterium in de toekomst.

3-Startersaftrek verhoogd
De startersaftrek wordt in 2008 met 155 euro verhoogd naar 2.190 euro.

4-Algemene heffingskorting wordt verlaagd
De algemene heffingskorting wordt verlaagd van 2.074 euro in 2008 naar 2.007 euro in 2009.

5-Wijziging belastingtarieven in de inkomstenbelasting
Het belastingtarief over de eerste schijf wordt verlaagd met 0,1 procentpunt. Het belastingtarief over de tweede schijf wordt echter met 0,15 procentpunt verhoogd.

6-Verlaging tarief vennootschapsbelasting
Het belastingtarief voor winsten boven de 40.000 euro en tot maximaal 250.000 euro wordt (vooralsnog tijdelijk) verlaagd naar 20%. Voor veel zelfstandigen zal deze verlaging geen effect hebben, omdat zij zelden of nooit dergelijke winsten realiseren.

7-Verhoging maximumpremiegrondslag derde pijler
Als gevolg van de invoering van banksparen werd vorig jaar de maiximpumpremiegrondslag voor pensioenopbouw in de derde pijler verlaagd naar 103.257 euro. Als gevolg hiervan zijn ondernemers in een relatief ongunstiger positie gekomen om pensioen op te bouwen. In 2009 wordt deze verlaging daarom ongedaan gemaakt en bedraagt de maximumpremiegrondslag in de derde pijler 153.221 euro.

8-Verlaging van inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering
De inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering wordt voor werknemers (en directeuren-grootaandeelhouders) verlaagd van 7,2% naar 6,9%. Naar verwachting zal het lage tarief voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor winst- en resultaatgenieters eveneens met 0,3 procentpunt worden verlaagd naar 4,8%.

9-Verhoging grens kwartaalaangifte BTW
De grens voor de kwartaalaangifte omzetbelasting gaat per 1 januari 2009 omhoog van 7.000 euro naar 15.000 euro. Een deel van de zelfstandigen zal daardoor minder vaak btw-aangifte hoeven te doen.
10-Automatische verlenging van de VAR
Ter vermindering van de administratieve lasten zullen VAR-beschikkingen vanaf 2010 automatisch worden verstrekt wanneer zich gedurende enige jaren geen wijziging heeft voorgedaan. De zelfstandige hoeft dan dus zelf geen VAR meer aan te vragen. Aan de automatische verstrekking zijn voorwaarden verbonden. PZO is op zichzelf blij met de automatische verlening, maar waarschuwt dat de voorwaarden ook zelf makkelijk weer tot extra administratieve lasten kunnen leiden.

11-Urencriterium in 2009 nog niet aangepast
Het urencriterium (1.225 uur) lijkt in 2009 nog niet te worden aangepast. Het kabinet denkt na over een afschaffing van het urencriterium in het kader van de MKB-winstvrijstelling en heeft daarover enkele denkrichtingen gepresenteerd. Het huidige urencriterium werkt belemmerend voor parttime-ondernemers. Als er minder dan 1.225 uur aan de onderneming wordt besteed, dan bestaat er geen enkel recht op fiscale ondernemersfaciliteiten.

12-Uniformering definities
Het kabinet zal zich in 2009 inzetten om definities rond het ondernemerschap te uniformeren, om daarmee onduidelijkheden en irritaties zoveel mogelijk weg te nemen.

Geen opmerkingen: