24 september, 2008

Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering (Volgens mij wel een goed idee)

De VVD is faliekant tegen een nieuwe heffing voor ondernemers. Staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken wil gemeenten de mogelijkheid geven om te experimenteren met een 'gebiedsgerichte bestemmingsheffing'.

Als een meerderheid van de ondernemers in een bepaald gebied dat wil, kunnen er extra maatregelen komen om de veiligheid te vergroten en kunnen er extra voorzieningen komen. Alle ondernemers in het gebied worden verplicht om een bijdrage te leveren om 'free rider'-gedrag te voorkomen. De gemeente stelt hiervoor een heffing in en keert de opbrengst van de heffing uit aan een vereniging of stichting die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. Ruim zestig gemeenten hebben daarvoor al belangstelling getoond voor ongeveer honderd locaties.

Niet nog een verplichte bijdrage
De Tweede Kamer vergadert vandaag over het wetsvoorstel dat experimenten met zones voor Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering (BGV-zones) mogelijk maakt. VVD-Tweede Kamerlid Charlie Aptroot is tegen omdat een minderheid van ondernemers bij zo'n Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering gedwongen wordt mee te betalen. De VVD'er maakt bezwaar tegen verplichte bijdragen aan Kamers van Koophandel en aan bedrijfs- en productschappen. Hij wil er niet nog een bij. 'Beveiliging en schoonmaak zijn een taak van de gemeente, waarvoor ondernemers niet extra zouden moeten betalen', vindt Aptroot.

Geen opmerkingen: