23 september, 2008

Beloftencompetitie (Ook voor schaduwteams?)

Hoofdklassers en overgangsklassers uit het zuiden krijgen begin oktober een uitnodiging om over de invoering van een beloftencompetitie in het hockey te praten. Competitieleider Peer Maas is betrokken bij het uitwerken van de plannen, waar met name Oranje Zwart zich sterk voor maakt. De nieuwe competitie, die waarschijnlijk op doordeweekse avonden zal worden gespeeld, is bedoeld voor hockeytalenten tussen de achttien en de twintig jaar. Door de grote toename van het aantal buitenlanders - vooral in de hoofdklasse bij de mannen - krijgen die nu te weinig kans om zich verder te ontwikkelen. In het westen gaat eind deze maand op initiatief van HIC al een beloftencompetitie van start waar acht clubs aan zullen deelnemen. De KNHB ziet die competitie als een pilot. De hockeybond probeert te initiëren dat in het zuiden een stedencompetitie van de grond komt. " Dan kunnen we later de balans opmaken hoe we een competitie voor beloften het beste vorm kunnen geven", zegt Marijke Fleuren, adjunct-directeur van de KNHB. Maas bemerkte bij eerste, informele contacten met de clubs al enige aversie tegen een stedencompetitie. "Clubs zijn bang dat spelers dan makkelijker naar een andere vereniging zullen overstappen. Dat ligt in het zuiden nogal gevoelig. Bovendien is een stedencompetitie moeilijker in de trainingsschema's van de verschillende clubs in te passen. Het kan best zijn dat er na het overleg een andere formule uit de bus komt. Ik zal me aansluiten bij de wensen van de betrokken clubs." De competitieleider is ervan overtuigd dat er een competitie voor beloften moet komen. "Talentvolle knaapjes komen nu nog te vaak in tweede elftallen terecht die gedomineerd worden door oude knarren. Ze fungeren daar vooral als waterdragers aan de zijkanten en worden gecommandeerd omdat die oudere hockeyers over minder loopvermogen beschikken. Door dat soort zaken leren ze niet zelf initiatiefrijk te hockeyen." Het anders organiseren van de tweede elftallen - waar een jaar geleden tijdens het overleg van de hoofdklassers nog sprake van was - is volgens Maas geen optie. De competitieleider vindt dat 'de zondag de zondag moeten blijven'. Hij rept over een competitie die op één avond in de week zijn beslag moet krijgen. Maas denkt dat er volgend seizoen met de competitie begonnen kan worden. De KNHB gaat er vanuit dat de grootste talenten van het zuiden het al na de winterstop tegen elkaar op zullen nemen. "Als dat de wens is van de bond, dan kan het ook", zegt Maas. "Wanneer er een akkoord is met de clubs, kan die competitie snel van start gaan."

Geen opmerkingen: