17 juni, 2008

Commissie Bakker in vogelvlucht

De belangrijkste voorstellen :
 1. Bindende afspraken tussen werkgevers, werknemers, de sociale zekerheid en het onderwijs moeten, tot 2016, 400 duizend banen opleveren.
 2. Bedrijven helpen ontslagen werknemers gedurende een half jaar bij het vinden van een nieuwe baan.
 3. Werknemers krijgen een ‘werkbudget’ waarmee ze scholing betalen en eventuele werkloosheid opvangen.
 4. De AOW wordt uit belastinggeld betaald (fiscalisering); gepensioneerden gaan zodoende meebetalen aan de oudedagsvoorziening.
 5. In 2040 is de AOW-leeftijd 67 jaar; de opbouw van het aanvullend pensioen wordt vertraagd.
 6. Wie langer dan een half jaar een uitkering heeft, krijgt een participatieplicht. Wie niet meedoet, wordt gekort.
 7. Gemeenten moeten sancties instellen voor werk-onwilligen.
 8. Belastingaftrek voor laagbetaalden moet werk aantrekkelijker maken.
 9. Loonkostensubsidie moet het in dienst nemen van langdurig werklozen bevorderen.
 10. Langer doorwerken levert een bonus op, uit te keren op de 65ste verjaardag.
 11. Werkende ouderen krijgen vrijstelling van sociale premies.
 12. De levensloopregeling gaat zich uitstrekken tot na 65 jaar.
 13. Een geleidelijke afbouw van de werkduur voor ouderen, in plaats van de keuze tussen stoppen of doorwerken.
 14. Kinderopvang moet werken voor vrouwen aantrekkelijk maken.

Geen opmerkingen: