16 juni, 2008

Lekker fietsen en wandelen in Moerdijk

Wat doen we met zijn allen in Nederland? Fietsen en Wandelen! Heel veel mensen in Nederland doen het. Het ontspant, het is sportief, het leert de dagelijkse beslommeringen loslaten en het is goed voor de gezondheid.

De gemeente is gestart met het opstellen van een Fiets- en Wandelpadennetwerk voor de gemeente. Daarmee wordt aandacht besteed aan de positie van fietsers en wandelaars ten opzichte van de auto. Om tot een goed en veilig netwerk met daarbij behorend uitvoeringsplan te komen vinden wij uw inbreng belangrijk en is gekozen voor een interactieve sessie. Iedereen met interesse voor fietsen en wandelen is van harte welkom zijn of haar mening en ervaring in te brengen. Het doel van het project is veelzijdig:

* Het in beeld brengen van het gewenste recreatieve wandelnetwerk;
* Het realiseren van een volledig recreatief fietsnetwerk;
* Het realiseren van een volledig en veilig fietsnetwerk voor dagelijkse activiteiten (woon-werk, woon-school etc).

De aftrap van de interactieve sessies is gestart met een workshop op 2 juni. De workshop was een groot succes! Een grote opkomst van individuele burgers, dorpsraden, raadsleden en kenners van het vakgebied discussieerden in drie groepen over wat de meest optimale netwerken voor fietsen en wandelen kunnen zijn. Elke groep deed dit op geheel eigen wijze, wat veel input opleverde waar we mee verder kunnen. Alvast bedankt voor deze input.

Voor het vervolg willen we ook nog graag weten of de voorgestelde fiets- en wandelroutes kloppen en compleet zijn. We bieden u daarom nog de gelegenheid om uw ideeën kenbaar te maken via deze site via het reactieformulier. U kunt uw ideeën kenbaar maken tot en met 20 juni 2008.

De komende weken gaan we met alle reacties aan de slag en maken we een afweging voor het definitieve netwerk. De voorlopige planning is erop gericht dat het college in september een concept-netwerk voor fietsen en wandelen vaststelt. Dat is het eindproduct van het interactieve proces. De verwachting is dat het eindproduct aan de raad wordt aangeboden tijdens de vergadering van 2 oktober.

Lees meer over Fietsen en wandelen in Moerdijk bij het thema Toerisme en recreatie op www.moerdijk.nl

Geen opmerkingen: