18 juni, 2008

Arbeidskrapte te lijf met middeleeuws model

Nederland moet met een Duits scholingsmodel, dat zijn wortels in de middeleeuwen heeft, het tekort aan arbeidskrachten oplossen. Hiervoor pleit ABN Amro in een dinsdag gepubliceerde studie naar trends op de arbeidsmarkt in de komende vier jaar.

Volgens de bank lukt het in Nederland niet om voldoende vaklieden op te leiden. Het tekort zit niet alleen onder de hoogopgeleide professionals in bijvoorbeeld de IT-sector, maar ook onder de technisch specialisten zoals lassers en pijpfitters. Het gevolg hiervan is dat Nederlandse bedrijven beperkt worden in hun groeipotentieel.

Meesters en gezellen
De afgelopen jaren is het aantal zelfstandigen zonder personeel (ZZP'ers), veelal vaklieden die voor zichzelf werken, sterk toegenomen. Volgens de bank zijn deze arbeidskrachten te vergelijken met de middeleeuwse 'meesters', zoals looiers en timmerlieden. Binnen deze beroepsgroepen leidden de ervaren vaklieden hun opvolgers, hun 'gezellen', op. Dit model is in Duitsland nog deels in stand en de bank is van mening dat Nederland hiervan kan leren.

Geen opmerkingen: