03 juni, 2008

Totale verzadiging breedbandaansluitingen in zicht

Nederland neigt zo langzamerhand naar totale verzadiging in deze markt. Albrecht voorspelt dat het huidige aantal van 5,55 miljoen breedbandverbindingen nog zal doorgroeien naar circa zes miljoen aansluitingen ergens in 2009, maar dan is de groei er echt uit. Wat daarna overblijft aan dynamiek is voornamelijk een 'demografisch fenomeen' van vergrijzing en veranderende samenstelling van huishoudens, verklaart Albrecht.
77,1 procent van alle Nederlandse huishoudens heeft nu breedband, dat komt overeen met 33,8 aansluitingen per honderd inwoners. Telecompaper definieert breedband als een verbinding van ten minste 384 Kbps. Het bureau splitst breedband niet verder uit in snelheidscategorieën.
Dat er voorlopig wel een flinke groei zit in de gemiddelde verbindingssnelheid per abonnement staat vast, zo bevestigt Albrecht, alleen al omdat verschillende providers zelf de snelheden verhogen zonder dat abonnees daarvoor moeten overstappen of meer betalen. Maar op basis van de beschikbare gegevens kan het onderzoeksbureau deze snelheidstoename niet kwantificeren.

Geen opmerkingen: