13 juni, 2008

Meer branches op weekmarkt in Zevenbergen (na overleg met de OVZ?)

De weekmarkt in Zevenbergen moet aantrekkelijker worden.
Burgemeester en wethouder van Moerdijk willen de markt meer elan geven, onder meer door meer branches toe te laten. Het verzoek daartoe vloeit voort uit het overleg dat wethouder Ada Grootenboer vier keer per jaar voert met de marktmeester en een vertegenwoordiging van de marktkooplieden.

Wethouder Grootenboer: "Het is een landelijke trend dat het moeilijker wordt om markten in stand te houden. Er komen minder klanten aan de kraam en daarom stoppen kooplieden."

Om het tij in Zevenbergen te keren, wordt geprobeerd om een zo breed mogelijk assortiment aan te bieden aan de consument.

De lijst met artikelengroepen wordt hiervoor uitgebreid. Tweede doel is om alle plaatsen bezet te houden.

Geen opmerkingen: