17 juni, 2008

Hockeybond krikt de begroting flink op


De Koninklijke Nederlandse Hockeybond krikt voor het komende jaar de begroting flink op. De KNHB heeft het budget voor 2009 vastgesteld op 12,5 miljoen euro. Dit jaar bedraagt de begroting nog 10,7 miljoen. Dat bleek uit cijfers die tijdens de algemene vergadering in Utrecht werden gepresenteerd. Daarin kwam ook een verlies over het afgelopen boekjaar van 137.000 euro naar voren. Dat tekort werd uit het eigen vermogen van vier miljoen euro aangezuiverd.De hockeybond wil vooral meer inkomsten generen uit sponsoring. Daarnaast komt door de aanhoudende ledengroei ook meer geld uit contributies binnen. Het extra geld wordt aangewend om de bond verder te professionaliseren, het tophockey uit te bouwen en de marketing te intensiveren.

Geen opmerkingen: