25 juni, 2008

Als ik het nu eens negatief bekijk?

"Steeds meer 65-minners blijven actief op de arbeidsmarkt. In de jaren tussen 2003 en 2006 steeg het aantal 55- tot 64-jarigen met betaald werk van 43,3 procent naar 46,7. Als de stijging zich doorzet, wordt de kabinetsdoelstelling van 50 procent in 2010 gehaald, aldus het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Het overhandigde dinsdag in Den Haag een rapport over de resultaten van het ouderenbeleid aan staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid). Uit het onderzoek blijkt verder dat het aandeel vrijwilligers onder 65-plussers daalt sinds 2002. Daarmee wordt niet voldaan aan het streven van het kabinet om vanaf 2005 het aandeel vrijwilligers constant te houden".

Met alle respect, als de helft van vergrijzend Nederland boven de 55 jaar, om welke reden dan ook, thuis achter de geraniums zit, vind ik dat een trieste zaak. Als je dan ook nog leest dat onder die groep ook de ambitie om vrijwilligerswerk te doen afneemt, zit er iets structureel niet goed.

Op dit moment zijn er in West Brabant 8.824 werkelozen (ouder dan 55 jaar) op een beroepsbevolking van 38.610 in deze categorie. Dat ligt in 2010 op 9.508 van 47.470. (C) CWI

Gat in de markt? Moet ik eens over nadenken.

Geen opmerkingen: