08 oktober, 2009

De bedrijfsadviseur

1. Werken vanuit de ondernemersvraag
De bedrijfsadviseurs beginnen altijd bij de individuele vraag van de startende ondernemer. Het is hierbij belangrijker aan te sluiten bij de branche, het ambitieniveau en het tempo van de startende ondernemer, dan bij zijn leeftijd, geslacht, etnische afkomst of inkomenssituatie. Dat neemt niet weg dat het om adequate dienstverlening te kunnen bieden belangrijk is om op de hoogte te zijn van gevoeligheden, valkuilen en sterke/zwakke kanten die bij sommige groepen meer spelen dan bij andere.

2. Focus op de eigen verantwoordelijkheid van de starter
De ondernemer moet het zelf doen. De bedrijfsadviseurs coachen op resultaatgerichtheid. Ze bieden alle mogelijke ondersteuning maar nemen het niet
over. Het is namelijk niet de bedoeling om onmachtige ondernemers te creëren en in
leven te houden. Bedrijfsbeëindiging of niet-starten kan veel ellende voorkomen en dus
een zeer positief resultaat zijn. De bedrijfsadviseurs slagen er in te voorkomen dat
mensen die het niet in zich hebben toch een bedrijf starten of continueren.

Geen opmerkingen: