22 oktober, 2009

Microfinanciering, een noodkreet!

Tijdens de zoektocht naar aanvullende financiering voor Microkredietloket wordt het al snel duidelijk dat de ingeslagen weg om gemeenten individueel te benaderen weinig succes op korte termijn op zal leveren. Wel heeft de kleinste van de grote gemeenten (Halderberge dus) een definitieve (als de raad akkoord gaat) donatie toegezegd van € 10.000,- voor 2010.
Dat is een goede opening, maar we gaan voor financiering voor de komende 3 jaar.
Om ieder jaar weer 6 maanden te moeten lobbyen voor het volgend jaar is ineffectief en leidt de aandacht af van het echte werk, (door)starters te begeleiden naar een aanvraag voor microkrediet.
Gemeenten zijn overigens zeer positief en geven goede tips wie we moeten benaderen, de SES, de provincie, het ministerie, de banken, de UWV's, noem maar op.
De politiek is een zeer langzaam instrument. Uiteindelijk zal het wel opgelost worden, maar dan ben ik al met pensioen en ik wilde vrijwillig nog wel doorgaan tot m'n 67e.
Goed, er zijn ook wat gloeiwormpjes aan de horizon (voor glazen +7 al te zien).
Annet Jonk (directeur directoraat microkrediet van MinEZ) geeft een presentatie aan de SES.
Huub Dormans gooit weer een balletje op bij de RABO, Kris en ik gaan samen met Monique toch eens langs bij de provincie en er ligt een vraag voor donatie bij UWV Etten-Leur.

Wat cijfers?
Op een bestand van 671.739 inwoners in West Brabant zijn er gemiddeld zo'n 4000 starters.
Daarvan komen er een kleine 300 aankloppen tijdens een intake gesprek voor informatie over microkrediet. Tussen de 50 en 75 starten met een krediet en een coach.
Quanta costa? Voor € 208.000,- per jaar lopen 14 FTE (in deeltijd en vrijwillig) de benen uit de naad. Voor 31 cent pp zet je een hele regio goed op de kaart als actief intakepunt.
Kees Lok gaf de voorzet, het ministerie gaf 3 maanden uitstel, wat doet ú?
Kristel en ik zijn te bereiken via de KvK.

Geen opmerkingen: