20 oktober, 2009

Nuggers


De gemeente Moerdijk is een zeer betrokken partij in het actief begeleiden van uitkeringsgerechtigden, niet uitkeringsgerechtigden (kortweg Nuggers genoemd) én jongeren naar de arbeidsmarkt. De medewerkers van het Bedrijvenloket en het team Werk, Inkomen en Zorg binnen de gemeente, vertellen enthousiast over het brede spectrum dat Moerdijk zijn werkzoekenden en ondernemers aanbiedt. ‘We kunnen echt wat betekenen’.
MOERDIJK – Als je naar de gemeentebegroting kijkt zie je dat de verstrekking van uitkeringen jaarlijks een grote post is die we zo veel mogelijk willen beperken. Daarvoor hanteert de gemeente verscheidene instrumenten. Een van die middelen is – samen met andere gemeenten in de regio – het deelnemen aan een werkgeversservicepunt.

Door deze constructie maken we een koppeling tussen mensen die actief op zoek zijn naar een baan en werkgevers die vacatures hebben. Hierin is de gemeente Moerdijk als het ware een scharnierpunt, het brengt beide partijen bij elkaar. Bovendien wordt individueel gekeken wat iemand nodig heeft om bij een organisatie aan de slag te kunnen en zo de uitkeringspositie te verlaten. Het kan dus best zijn dat we (om)scholing aanbieden binnen dat hele traject.

Nuggers
De gemeente wil bovendien een actieve rol spelen om niet-uitkeringsgerechtigden aan de slag te helpen. Het gaat hier bijvoorbeeld om herintreders. Daarvoor is een fors budget vrijgemaakt. We zijn best trots dat wij daarvoor zoveel aandacht hebben want daarin loopt onze gemeente echt voorop. Vorig jaar hebben we huis aan huis flyers verspreid en media-aandacht gezocht en die acties bleken zeer succesvol. Op dit vlak kunnen we zowel werkgevers als aanstaande werknemers heel wat bieden.

Belangrijk in dit geheel is de mogelijkheid van bijscholing die we aan deze laatste groep kunnen aanbieden. Daarmee worden ze voor werkgevers soms een aantrekkelijkere partij. Het is zelfs zo dat, onder voorwaarden uiteraard, de bijscholing meegenomen kan worden naar het bedrijf waar ze gaan werken. Wanneer mensen bij ons komen is het traject als volgt: er volgt een intake gesprek waarin wordt gekeken naar de kwaliteiten en de wensen van de werkzoekende. Het is daarbij belangrijk dat dit hele traject binnen een week in gang wordt gezet.

Subsidie
In het kader van langdurige werkloosheid kan, onder voorwaarden een loonkostensubsidie aan werkgevers worden verstrekt. Dit is natuurlijk een interessant gegeven voor zowel werkgevers als werknemers. Die subsidie kan in bepaalde gevallen zelfs oplopen tot honderd procent van die loonkosten en ook nog eens langere tijd duren.

We weten dat veel werkgevers opzien tegen een mogelijke bureaucratische afwikkeling maar daarvoor hoeven ze bij ons niet bang te zijn. Er is één casemanager die tegelijk beslissingsbevoegdheid heeft. Dat maakt de lijnen kort en snel. En dus interessant voor beide partijen.

Kom er gerust eens over praten met Joy Peters (bedrijvencontactfunctionaris) of Hennie Stoop (reïntegratieconsulent). Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0168 - 37 36 00, per e-mail: gem.moerdijk@moerdijk.nl of kom eens langs.

Geen opmerkingen: