06 oktober, 2009

Meer bedrijvigheid door microfinanciering

Succesvolle ondernemers dragen bij aan de economische groei en sociale samenhang in hun wijk. Daarom heeft het kabinet dit jaar microfinanciering (MF) in het leven geroepen voor (door)startende ondernemers in aandachtswijken. In de wijken komen steeds meer ondernemerspunten die ondernemers ondersteunen bij het aanvragen van microfinanciering.

Wat is microfinanciering?
Microfinanciering bestaat uit een combinatie van coaching en krediet (tot 35.000 euro). Elke ondernemer met een goed ondernemingsplan komt ervoor in aanmerking. Het is voor startende en kleine ondernemers vaak lastig om een lening te krijgen bij een reguliere financiële instelling. Met microfinanciering wil de overheid starters en doorstarters betere kansen bieden op krediet.

Eind 2009 40 MF-ondernemerspunten
Ondernemers die gebruik willen maken van microfinanciering, gaan daarvoor naar het MF-ondernemerspunt bij hen in de buurt. De postcodegenerator op www.eigenbaas.nl laat zien waar het dichtstbijzijnde punt is. Op deze site staat ook meer informatie over microfinanciering. En zijn er inspirerende verhalen te vinden van andere ondernemers. Op dit moment zijn er meer dan 25 ondernemerspunten. Het is de bedoeling dat dit er aan het einde van het jaar 40 zijn.

Coachen en adviseren
Het MF-ondernemerspunt kan de ondernemer helpen bij het opstellen van zijn ondernemingsplan. Is het plan haalbaar? En heeft de ondernemer de benodigde kennis en vaardigheden? Als er een goed plan ligt, helpt het MF-ondernemerspunt de ondernemer bij het aanvragen van een lening. Na het starten van de onderneming krijgt de ondernemer een coach toegewezen. Deze coach is een ervaren ondernemer met kennis van de wijk en regionale economie.

Ondernemers als voorbeeld voor de wijk
Bewoners die een succesvolle onderneming op poten weten te zetten, kunnen een voorbeeld zijn voor andere bewoners in de wijk. Bedrijven maken een wijk levendig en leefbaar, creëren werkgelegenheid en verbeteren de integratie van achterstandsgroepen. Reden genoeg om het ondernemerschap in aandachtswijken te stimuleren.

Meer weten?
Meer informatie over microfinanciering, de ondernemerspunten en de coaches vindt u op http://www.microfinanciering.com/. Speciaal voor ondernemers die geïnteresseerd zijn in microfinanciering is er www.eigenbaas.nl. Voor microkredieten in West Brabant kunt u contact opnemen met de KvK in Breda.

Geen opmerkingen: