08 oktober, 2009

Doelgroep microkrediet

Bij de introductie van het instrument microfinanciering werd de doelgroep door
het Ministerie van Economische Zaken als volgt omschreven: 'Het gaat om
mensen met ondernemersbloed die geen lening van de bank krijgen of die hulp
kunnen gebruiken bij het (door)starten van hun onderneming. Deze doelgroep
‘ondernemers’ is divers: qua geslacht, leeftijd, opleiding, woonplaats, etniciteit:
eigenlijk in alles. Tegelijk is de doelgroep beperkt: je bent ondernemer of je bent
het niet.'
(Doelgroep microkrediet onderzoek EIM, mei 2009)

Geen opmerkingen: