14 december, 2009

Uit het hart gegrepen (maar je kan ook voor jezelf beginnen)

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil af van de sollicitatieplicht voor oudere werklozen. De 45-plussers schrijven vaak tientallen brieven zonder ooit op gesprek te mogen komen.
Arbeidsmarktdeskundigen vinden dat zinloos. PvdA, CDA, GroenLinks en SP zijn het daarmee eens. Volgens deskundigen van het UWV Werkbedrijf, de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) en de brancheorganisatie MKB Nederland is er veel meer maatwerk en intensievere begeleiding nodig om oudere werklozen aan het werk te helpen.

"Ik ken mensen die meer dan honderd brieven de deur uit hebben gedaan, zonder ook maar één keer te worden uitgenodigd. Het is een onnodige verspilling van energie en tijd, ook voor het bedrijfsleven", aldus Peter Stoks, leider van het project Talent 45-plus van het UWV. Ook de Tweede Kamer wil meer maatwerk.

"Mensen stimuleren om aan het werk te gaan lukt niet door ze iedere week een brief te laten schrijven. Het is een onzinmethode, bijna iets uit de prehistorie", zegt PvdA-Kamerlid Hans Spekman. Ook Eddy van Hijum (CDA) noemt de huidige regeling 'tamelijk nutteloos'. "De algemene sollicitatieplicht biedt geen maatwerk, dan kun je er beter mee ophouden."

SP-Kamerlid Paul Ulenbelt: "Moet je kijken hoeveel postzegels dit elke week kost. Het is vernederend voor mensen, ik zou er graag een einde aan maken." Hij overweegt de kwestie binnenkort in de Kamer aan de orde stellen. Deskundigen van de RWI en MKB vinden dat er flexibeler moet worden omgegaan met het verplicht solliciteren.

"Je zou van geval tot geval moeten bekijken of de sollicitatieplicht zinvol is", zegt Wim Schouten van de RWI. "Mensen die volstrekt kansloos zijn, zou je moeten vrijstellen zodat je alle aandacht kunt richten op kansrijke werkzoekenden."

Rob Slagmolen van MKB Nederland pleit voor uitgebreider testen. Dat moet uitwijzen wat iemand gedaan heeft en kan en wat bij hem of haar past. "Dat leidt tot gerichtere en kansrijkere sollicitaties en minder zinloze brieven." Het pleidooi tegen de sollicitatieplicht is volgens de deskundigen niet ingegeven door de gedachte dat ouderen kansloos zijn op de arbeidsmarkt. Integendeel, zegt Peter Stoks, projectleider van het project Talent 45-plus.

"Maar als je als oudere werkloze aan de bak wilt komen, moet je het over een andere boeg gooien om met potentiële werkgevers in contact te komen. Onze ervaring is dat werkgevers vooroordelen tegen oudere werknemers snel kwijt raken als ze eenmaal tegenover een gemotiveerde sollicitant zitten." Sollicitatievormen als speeddating en video-presentaties zijn volgens Stoks daarom veel efficiënter.
(bron PZC)

Geen opmerkingen: