02 december, 2009

Provinciale subsidie voor Microkredietloket?

Versterken loketfunctie voor bedrijven (aansluiten bij initiatief Kamer van Koophandel Brabant)

Vanuit Provinciale Staten is de vraag aan ons voorgelegd een loket op te zetten waar ondernemers terecht kunnen voor vragen, concrete oplossingen en het vinden van de juiste weg naar subsidies en regelingen, die doorslaggevend kunnen zijn voor de overleving van bedrijven in moeilijkheden.

Voorgesteld wordt om niet een apart provinciaal loket op te richten, maar aansluiting te zoeken bij een al operationeel loket bij de Kamer van Koophandel Brabant. Met een provinciale financiële impuls kan de bemensing van dit loket worden uitgebreid – ervan uitgaande dat in de komende tijd hieraan steeds meer behoefte bestaat –en kan die formule worden uitgerold over heel Brabant.

Er is nog geen benodigd budget bekend. Er moet nog overleg met de Kamer Brabant plaatsvinden.

Effect maatregel : Met een brede loketfunctie (zowel qua bemensing als geografisch) kunnen meer bedrijven door geheel Brabant van informatie- en adviesdiensten worden voorzien. Sinds medio januari 2009 is het loket bij de Kamer van Koophandel operationeel. Tot nu toe hebben zich 20 bedrijven gemeld voor informatie en advies. De verwachting is dat dit aantal de komende periode aanmerkelijk gaat toenemen.

Investeringsimpuls is op dit moment nog niet in te schatten.

Geen opmerkingen: