17 december, 2009

Gemeente Breda creëert kansen voor meer en beter ondernemerschap

"Daarnaast gaat het college de dienstverlening verbeteren door één lokaal loket in te stellen samen met de Kamer van Koophandel en het UWV Werkbedrijf. Zo kan de gemeente tijdig, correct en servicegericht optreden in de richting van kleine bedrijven. Daarbij is een eigen wijkcontactpersoon wenselijk.

Tot slot wil de gemeente nieuwe bedrijvigheid stimuleren door starters te ondersteunen met huisvesting, financiering, ondernemerschap en netwerkvorming. Promotie en bemiddeling bij overname is hierbij ook een aandachtspunt. Ook wil het college het microfinancieringsloket voortzetten dat in 2009 door het Ministerie van Economische Zaken is opgezet. Het ministerie blijft de kredieten verstrekken maar de loketten moeten lokaal gefinancierd worden.

In de visie worden nog meer instrumenten genoemd om deze doelen te verwezenlijken en is een lijst met projecten toegevoegd die verder uitgewerkt worden.
De Visie Kleinschalige Bedrijvigheid wordt begin 2010 besproken door de commissie Onderwijs& Economie.

Breda, 3 december 2009"

Geen opmerkingen: