09 december, 2009

Het aantal aanvragen voor een microkrediet groeit nog steeds. De afgelopen 9 maanden heeft Qredits bijna 2.500 aanvragen ontvangen, waarvan er 1.950 in behandeling zijn genomen. Per 1 oktober zijn er 425 aanvragen goedgekeurd en 550 nog in behandeling. Van de behandelde aanvragen wordt ongeveer 33% goedgekeurd. De klanten van Qredits bestaan voor 70% uit startende ondernemers en 30% bestaande ondernemers. 20% van de klanten komen uit een uitkering (WW, WWB, WIA of WAJONG).

Als gevolg van de actuele ontwikkelingen is de organisatie van Qredits behoorlijk gegroeid. Momenteel zijn er 19 medewerkers bij Qredits werkzaam waarvan 10 bedrijfsadviseurs. De bedrijfsadviseurs werken in Nederland vanuit 8 locaties. Op de meeste locaties werkt Qredits samen met een MF-Ondernemerspunt, de Kamer van Koophandel en gemeente.

Geen opmerkingen: