15 december, 2009

Ik weet zeker dat het werkt!

Voorzitter Chris Rutten van de Kamer van Koophandel West-Brabant wil dat de gemeenten in West-Brabant tezamen jaarlijks 200.000 euro in een fonds stoppen waaruit microkredieten voor bedrijven betaald kunnen worden. (rectificatie: er is € 200.000,- nodig om Microkredietloket West-Brabant [de begeleidingsorganisatie] overeind te houden; met 2 ton kan je geen 25 starters helpen, daarvoor is Qredits)
Op de traditionele eindejaarsbijeenkomst in het Chassé Theater in Breda brak Rutten een lans voor het voortzetten van het geven van kleine kredieten tot een maximum van 35.000 euro waarmee startende bedrijven in de regio een steuntje in de rug krijgen. Het ministerie van Economische Zaken financierde afgelopen jaar met veel succes een proef op dit gebied in West-Brabant.
Van de zeventig bedrijfjes die een aanvraag voor steun deden, konden er 25 met een krediet geholpen worden.

Rutten, gistermiddag: "Een beetje krediet, prima voortgang. Maar in 2010 loopt het af. Zonde. Natuurlijk moet het voortgezet worden. De West-Brabantse gemeenten hebben de sleutel in handen. Dus gemeenten, u weet wat u te doen staat."

Rutten stond uitgebreid stil bij de economische crisis en de gevolgen in 2010. Een derde van de industriële bedrijven verwacht volgend jaar personeel te moeten afstoten, de bouwsector krijgt het volgend jaar nog moeilijker en de horeca zal nog nauwelijks vooruitgang zien.

Volgens de KvK-voorzitter is het daarom noodzaak dat ondernemers door alle partijen een handje geholpen worden. Niet alleen door de Kamer van Koophandel maar ook door overheden, onderwijsinstellingen en werknemersbonden. "Laten we vooral samen optrekken, zodat het voor de ondernemer geen zoekplaatje wordt."

Geen opmerkingen: