23 juli, 2008

65-plus: doorwerken, babysitten of vrijwilligerswerk?

Senioren hebben het druk. Ze passen op de kleinkinderen, besteden meer tijd aan internet en tv en werken ook nog eens langer door. Hoe beïnvloedt deze tijdsbesteding het vrijwilligerswerk in Nederland?

In 2007 deden 5,6 miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder vrijwilligerswerk, blijkt uit cijfers van het CBS. Dat komt overeen met 44 procent van de volwassenen.
Vooral 35 tot 44-jarigen zetten zich in voor de maatschappij.

Ouderen waren voorheen de 'grootleveranciers' van het onbetaalde werk, volgens Movisie, kennisorganisatie voor maatschappelijke ontwikkeling. Maar het aantal 65-plussers dat actief is binnen sportverenigingen, buurthuizen of politieke organisaties loopt terug.
Senioren in Nederland hebben steeds minder tijd over te besteden aan vrijwilligerswerk. De inzet van oudere vrijwilligers is in de periode tussen 2000 en 2005 met 18 procent gedaald. Waren zij eerst nog goed voor 2 uur en 12 minuten per week, tegenwoordig is dat nog maar 1 uur en 48 minuten.

Geen tijd voor vrijwilligerswerk
Eén van de oorzaken van de afname is de toegenomen arbeidsparticipatie. Tussen 1992 en 2005 is de deelname van 55-64-jarigen aan het arbeidsproces toegenomen van 25% naar 40%. Ook stijgt het aantal ouderen dat op de kleinkinderen past. Tussen 1980 en 2000 is het aantal uren dat ouderen hieraan besteden meer dan verdubbeld (van 2,6 naar 5,6 uur per week).

Geen opmerkingen: