11 juli, 2008

Recent onderzoek door Graydon:

Daaruit bleek een daling van het aantal faillissementen met 20 procent in de eerste helft van 2008. In dezelfde periode in 2007 gingen ruim 800 bedrijven méér failliet. 'Hoewel onderzoek aantoont dat een bloeiende economie niet leidt tot een verbeterde kwaliteit van ondernemerschap, lopen kleinere startende bedrijven nu minder gevaar failliet te gaan', schrijft Graydon.
Eenmanszaken

De helft van het aantal bedrijven dat dit jaar failliet ging zijn eenmanszaken. Bij nog eens 20 procent ging het om bedrijven met - naast de eigenaar - één personeelslid. In slechts 1 procent van de gevallen betrof het een bedrijf met meer dan 49 werknemers.

Geen opmerkingen: