31 juli, 2008

Wie wordt ons Jerommeke? (of hoe krijg je de financiering van een stichting rond)

Kleine ondernemers kunnen profiteren van een hogere staatsgarantie bij de financiering van hun investeringen. Voor borgstellingen tot 100.000 euro wordt het maximale gegarandeerde deel verhoogd van 67 naar 80 procent.
Doel van de Borgstellingsregeling voor het midden- en kleinbedrijf (BBMKB) is een betere toegang tot de kapitaalmarkt voor het gehele MKB: het Ministerie van Economische Zaken (EZ) stelt zich daarbij borg voor een deel van het door de bank te verlenen krediet. Voor banken zijn zekerheden belangrijk bij kredietverlening. Een borgstelling van EZ kan een eventueel tekort aan zekerheden compenseren, waardoor het gewenste bankkrediet toch kan worden verstrekt. De regeling wordt door de banken uitgevoerd. Jaarlijks worden zo'n 2500 ondernemers geholpen met een door EZ gegarandeerd krediet; daarbij verlenen de banken in totaal voor ongeveer 360 miljoen euro aan garantiekredieten.
Het klimaat om als ondernemer klein zakelijk krediet te verkrijgen, is in de afgelopen jaren verslechterd. Enerzijds door de economische laagconjunctuur en anderzijds door de, voor de banken, ongunstige kosten-batenverhouding bij de kleinere kredieten door de relatief hoge administratiekosten. Het gebruik van de BBMKB voor de klein zakelijke kredieten (onder de 100.000 euro) neemt daardoor af. Om de beschikbaarheid van klein zakelijk krediet voor de ondernemers te stimuleren, is nu het maximale gegarandeerde deel van de borgstellingskredieten verhoogd van 67 naar 80 procent. Hiermee wordt het aantrekkelijker voor banken om kredieten te verstrekken en voor ondernemers makkelijker om hun onderneming te financieren.

Geen opmerkingen: