02 juli, 2008

Hoe warm het was en hoe ver..

Eind vorig jaar ben ik, samen met twee andere enthousiastelingen, begonnen met de contouren vast te stellen van een nieuwe stichting waarin alle financiële facetten van het startend ondernemerschap konden worden vastgelegd. Na een maand of wat puzzelen waren we er wel uit, Startersloket West Brabant zou het overkoepelend orgaan worden voor banken, gemeenten en de KvK, waar startende ondernemers naar toe verwezen zouden worden als ze behoefte hadden aan een snelle financiering. Het gesprek met de raad voor Microkrediet verliep voorspoedig en een voorlopige toezegging voor een dekking van een op te richten garantiefonds werd in het vooruitzicht gesteld. Een rondje grote gemeenten gaf eigenlijk alleen maar positieve respons van bedrijvencontactfunctionarissen en wethouders. De banken werden wat voorzichtiger en een van de partners haakte door persoonlijke omstandigheden na het eerste kwartaal jammer genoeg af.

Als duo gingen we, met veel geloof in de opzet van de stichting onverdroten voort om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren.
Nu, ruim een half jaar later, komen we in de tweede fase die moet leiden tot een financiële sponsoring van de stichting voor de komende jaren.
En toen werd het stil. De drie grote banken gingen er over nadenken, de gemeenten gingen het op de diverse agenda's plaatsen en de KvK was nog het meest snel in de besluitvorming.
"Prima initiatief, we gaan dit ondersteunen". Maar ook daar spelen politieke overwegingen een rol. En, niet voor het een of ander, dat vreet tijd.
Vanuit mijn achtergrond als ontwikkelaar van nieuwe diensten voor commerciële organisaties blijf ik het moeilijk vinden om, in deze voor mij geheel nieuwe werkomgeving, mijn plas langer op te houden dan ik gewend was. (Met het voortschrijden van de leeftijd toch al steeds moeilijker [:-)]). Status op dit moment: er is een (te) kleine financiële toezegging, maar het gat naar ca. € 100.000,- p/j dat nodig is om de "lean en mean" organisatie op te zetten is nog zeer groot.
Of we op tijd voor de startersdag de organisatie kunnen presenteren, lijkt verder weg dan ooit.
“Dragons Den” dan maar?

Geen opmerkingen: