09 juli, 2008

Zo slecht is het dus niet


Ondernemers in de gemeente Moerdijk maken zich zorgen over het beperkte aanbod van passend geschoold personeel en over hun uitbreidingsmogelijkheden.
Dat blijkt uit een enquête die is gehouden door SES West-Brabant, het samenwerkingsorgaan op sociaal-economisch terrein van gemeenten in West-Brabant.

De conclusies van de SES-enquête stroken met de nota economisch beleid die eerder dit jaar door de gemeenteraad is vastgesteld en waarin arbeidsmarktbeleid is vastgelegd als speerpunt. Ook worden er pogingen ondernomen om een volwaardige vestiging voor voortgezet onderwijs van het Markland College in Zevenbergen te krijgen.

Naast genoemde minpunten scoort in de ogen van ondernemers de gemeente Moerdijk goed. Zo ervaren ondernemers in Moerdijk hun vestigingslocatie, bedrijfsomgeving, veiligheidssituatie en de dienstverlening van de gemeente gemiddeld als beter dan hun collega's elders in West-Brabant.

Ook qua werkloosheid scoort Moerdijk beter dan de rest van West-Brabant. In Moerdijk is 3,9 procent van de beroepsbevolking werkloos tegenover 5,1 procent in West-Brabant.

Van de ondernemers is 71 procent tevreden over beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de bedrijfsomgeving. De 29 procent die vinden dat er wel wat moet gebeuren, heeft het dan vooral over groenvoorzieningen en in mindere mate over zwerfvuil, het onderhoud van de bestrating en over het aanzicht.

Geen opmerkingen: