19 juli, 2008

Moerdijk zuidelijk overslagstation

Het grote Rotterdamse containeroverslagbedrijf ECT gaat de haven van Moerdijk gebruiken als overslagstation voor goederen die naar het zuiden moeten of uit het zuiden komen. ECT heeft daartoe een overeenkomst gesloten met CCT, de containerterminal op Moerdijk.
Het containerverkeer op Moerdijk verdubbelt er op korte termijn door. In de toekomst is volgens ECT en CCT een nog verdere uitbreiding te verwachten.
De deal houdt in dat containers die in Rotterdam bij ECT aankomen en bestemd zijn voor Brabant (of België of Noord-Frankrijk), onmiddellijk worden overgeladen in binnenvaartschepen en naar Moerdijk worden gebracht. Van daar worden ze verder vervoerd over de weg, het water of het spoor. Goederen uit het zuiden die in Rotterdam verscheept moeten worden, gaan – omgekeerd – dezelfde weg. Het akkoord gaat in het vierde kwartaal in.
Achtergrond is het nijpende ruimtegebrek in de groeiende Rotterdamse haven. Ook de wegen (A15 en A16) lopen dicht. "Door de containerstroom zo veel mogelijk via het water te leiden, houden we de Maasvlakte bereikbaar", zegt Paul Ham van ECT. "De goederen kunnen we sneller doorzetten naar het achterland, en dat op een 'groene' manier." Volgens manager Luc Smits van CCT is de samenwerking van belang voor de hele regio. "Dit is een enorme doorbraak. Het is de erkenning van Moerdijk als logistieke 'hotspot'." CCT (nu 63 werknemers) gaat zo'n vijftien mensen extra aantrekken.
"Dit bevestigt nog eens hoe goed onze haven het doet", zegt directeur Udo Uiterwijk van het Havenschap Moerdijk. "Het onderstreept dat Moerdijk satelliethaven van Rotterdam is."

Geen opmerkingen: